Śrubowe sprężyny walcowe - naciskowe wg DIN EN 13906-1, wydanie 2002r.

Właściwości

  • Możliwość wprowadzania parametrów określających napięcie sprężyny czy ugięcie pręta
  • Uwzględnienie sprężystości poprzecznej.
  • Określanie wielkości geometrycznych jak: długość, średnica i liczba zwojów według DIN 2098 lub możliwość indywidualnego definiowania.
  • Możliwość wyboru różnego rodzaju łożysk i zakończeń.
  • Obliczenia obciążeń statycznych i dynamicznych.
  • Baza danych materiałowych lub możliwość samodzielnego określenia.
  • Tolerancje według norm DIN 2076 B/C, DIN 2077, DIN 2095, DIN 2096.
  • Obliczania częstotliwości drgań.
  • Diagramy Goodmanna oraz diagramy dotyczące przebiegu napięć.
  • Szczegółowy raport z obliczeń w formacie HTML lub PDF.
Obliczanier sprężyn naciskowych
Geometria sprężyn naciskowych
Wybór materiału
Diagram naprężeń
Goodman-Diagram
Protokół z obliczeń